ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εργάζομαι ως Λέκτωρας Υπολογιστικών Τεχνών στο Goldsmiths, University of London, όπου διδάσκω τεχνικές δημιουργικού κώδικα με τη χρήση openFrameworks/C++ σε εκκολαπτόμενους καλλιτέχνες. Συγχρόνως έχω την διεύθυνση του Μεταπτυχιακού στις Υπολογιστικές Τέχνες καθώς και του Προπτυχιακού στις Ψηφιακές Τέχνες με Υπολογιστές. Επίσης είμαι υπεύθυνος για το πρόγραμμα δημιουργικού κώδικα {codezoners} στο Ravensbourne. Πριν την εγκατάσταση μου στο Λονδίνο εργάστηκα ως επισκέπτης καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών όπου δίδαξα Υπολογιστικά Μέσα και Διαδραστική Τέχνη.

Δείτε:

{μαθήματα}

ή, αν είστε φοιτητής, κάντε

{login}

CREATIVE TECHNOLOGY

Ως Creative Technologist εργάζομαι συμβουλευτικά και υλοποιώ δημιουργικές λύσεις για καλλιτέχνες, χώρους και ιδρύματα. Παραδείγματα αποτελούν οι διαδραστικές εγκαταστάσεις, πρωτότυπα κυκλώματα, εφαρμογές σε ιστοσελίδες και άλλες ψηφιακές εμπειρίες.

Δείτε:

{έργα}